Niedziela, 27 listopada 2022 r.,
imieniny: Waleriana, Wirgiliusza

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

5 marca 13 kwietnia

godz. 12.00 godz. 16.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..

9 marca

godz. 8.00

26 marca

godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 

 

 

9 marca

godz. 8.00

 

 

 

 

27 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

17 kwietnia

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

17 kwietnia

godz. 12.00

24 kwietnia

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

30 kwietnia

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 30 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1 sporządza się uzasadnienie.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyraktora przedszkola/szkoły odwołanie od rostrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

2 czerwca

godz. 12.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

3 czerwca

godz. 8.00

9 czerwca

godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

 

3 czerwca

godz. 8.00

 

 

10 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
    o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

24 czerwca

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

24 czerwca

godz. 12.00

 

29 czerwca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

30 czerwca

godz. 12.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Ważna informcja dla rodzica!

Nabór do przedszkola dla rodzica: www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

logowanie, witryna kandydata

login: pesel dziecka

hasło:hasło wymysla rodzic