Czwartek, 28 maja 2020 r.,
imieniny: Justyny, Jaromira
Informacja dla Rodziców!
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Jasełka 2019
Zmiana terminu festynu
Zebranie z Rodzicami
Podręczniki 2019/2020
Ważna informacja dla rodziców

W dniu 6 maja 2020r. wchodzi w życie Rozporzadzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ.U. Z 2020 poz.790). Rozporządzenie to umożliwia między innymi otwarcie przedszkoli od dnia 6 maja 2020r. Miasto Bydgoszcz na chwilę obecną nie widzi możliwości uruchomienia ww. placówek z dniem 6 maja 2020r. Po zweryfikowaniu mozliwości i opracowaniu zasad przyjmowania dzieci do przedszkola, podjęta została decyzja o dacie uruchomienia przedmiotowych placówek, o której zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Na tą chwilę zostało zawieszone prowadzenie zajęć w Przedszkolu Nr 39 "Sto Pociech" do dnia 08.05.2020r.

Zdjęcia do artykułu
Czytaj również

Przedszkole Nr 39 "Sto Pociech",
ul. Transportowa 2, 85-790 Bydgoszcz
www.sto-pociech.pl