Sobota, 31 października 2020 r.,
imieniny: Saturnina, Urbana
Informacje dla rodziców dzieci nowo przyjętych
Zapytanie ofertowe
Przerwa wakacyjna
Konkurs "Moje przedszkole"
Komunikat dla Rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Miasto Bydgoszcz przygotowuje się do otwarcia przedszkoli.

Przedszkole będzie funkcjonowało w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o pozostawieniu dzieci w domu i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.04.2020r w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 mają Państwo możliwość w dalszym ciągu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Otwarcie przedszkola nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania naszej placówki, to realna pomoc rodzicom, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku z powodów konieczności podjęcia stacjonarnej pracy.

Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujące obostrzenia sanitarne w przedszkolu. Nowa sytuacja organizacyjna placówki, w ograniczonych warunkach lokalowych, nie gwarantuje pobytu dziecka w swojej grupie wiekowej, pod opieką swoich nauczycieli, ani w swojej sali. Uruchomienie przedszkola w ograniczonym stanie liczebnym dzieci wiąże się także z korektą wysokości stawki żywieniowej za posiłki.

Przedszkole jest w trakcie opracowywania szczegółowych kryteriów przyjmowania dzieci na ograniczoną liczbę miejsc oraz procedur pobytu dzieci w przedszkolu.

Jeśli nie macie Państwo możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku w domu ze względu na konieczność powrotu do pracy prosimy
o wskazanie terminu, od którego dziecko miałoby być objęte opieką przedszkolną poprzez wypełnienie poniższego formularz i odesłanie go na adres mailowy placówki.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 06.05.2020r. do godz. 10:00.

Ostateczna decyzja o otwarciu placówki zostanie podjęta po zebraniu deklaracji od Państwa, uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, iż placówka spełnia wytyczne epidemiologiczne GIS oraz możliwości kadrowych do zapewnienia opieki nad dziećmi.

O terminie wznowienia działalności przedszkola poinformujemy poprzez stronę internetowa przedszkola.

W związku z powyższym prosimy Rodziców o przesłanie wypełnionego druku Formularz zgłoszeniowy  oraz Oświadczenie dla rodziców  na adres :.

3 – latki 3latkistopociech@wp.pl

4 – latki 4latkistopociech@wp.pl

5 – latki 5latkistopociech@wp.pl

6 -latki 6latkistopociech@wp.pl do dnia 6 maja 2020r. do godziny 10 :00

Druk deklaracji korzystania z możliwości opieki nad dzieckiem w przedszkolu do pobrania : 

http://sto-pociech.pl/pliki.php?id_menu=6  (Formularz zgłoszeniowy)

http://sto-pociech.pl/download/owiadczeniedlarodzicw.pdf (Oświadczenie dla rodziców)

 


 


Czytaj również

2020-10-29, 15:52:47
Prośba
Przedszkole Nr 39 "Sto Pociech",
ul. Transportowa 2, 85-790 Bydgoszcz
www.sto-pociech.pl