Niedziela, 24 maja 2020 r.,
imieniny: Joanny, Zuzanny
Informacja dla Rodziców!
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Jasełka 2019
Zmiana terminu festynu
Zebranie z Rodzicami
Podręczniki 2019/2020
Komunikat dla Rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Miasto Bydgoszcz przygotowuje się do otwarcia przedszkoli.

Przedszkole będzie funkcjonowało w zaostrzonym reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nadal obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o pozostawieniu dzieci w domu i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.04.2020r w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 mają Państwo możliwość w dalszym ciągu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Otwarcie przedszkola nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania naszej placówki, to realna pomoc rodzicom, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku z powodów konieczności podjęcia stacjonarnej pracy.

Zwracamy szczególną uwagę na obowiązujące obostrzenia sanitarne w przedszkolu. Nowa sytuacja organizacyjna placówki, w ograniczonych warunkach lokalowych, nie gwarantuje pobytu dziecka w swojej grupie wiekowej, pod opieką swoich nauczycieli, ani w swojej sali. Uruchomienie przedszkola w ograniczonym stanie liczebnym dzieci wiąże się także z korektą wysokości stawki żywieniowej za posiłki.

Przedszkole jest w trakcie opracowywania szczegółowych kryteriów przyjmowania dzieci na ograniczoną liczbę miejsc oraz procedur pobytu dzieci w przedszkolu.

Jeśli nie macie Państwo możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku w domu ze względu na konieczność powrotu do pracy prosimy
o wskazanie terminu, od którego dziecko miałoby być objęte opieką przedszkolną poprzez wypełnienie poniższego formularz i odesłanie go na adres mailowy placówki.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 06.05.2020r. do godz. 10:00.

Ostateczna decyzja o otwarciu placówki zostanie podjęta po zebraniu deklaracji od Państwa, uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, iż placówka spełnia wytyczne epidemiologiczne GIS oraz możliwości kadrowych do zapewnienia opieki nad dziećmi.

O terminie wznowienia działalności przedszkola poinformujemy poprzez stronę internetowa przedszkola.

W związku z powyższym prosimy Rodziców o przesłanie wypełnionego druku Formularz zgłoszeniowy  oraz Oświadczenie dla rodziców  na adres :.

3 – latki 3latkistopociech@wp.pl

4 – latki 4latkistopociech@wp.pl

5 – latki 5latkistopociech@wp.pl

6 -latki 6latkistopociech@wp.pl do dnia 6 maja 2020r. do godziny 10 :00

Druk deklaracji korzystania z możliwości opieki nad dzieckiem w przedszkolu do pobrania : 

http://sto-pociech.pl/pliki.php?id_menu=6  (Formularz zgłoszeniowy)

http://sto-pociech.pl/download/owiadczeniedlarodzicw.pdf (Oświadczenie dla rodziców)

 


 


Czytaj również

Przedszkole Nr 39 "Sto Pociech",
ul. Transportowa 2, 85-790 Bydgoszcz
www.sto-pociech.pl