Sobota, 30 września 2023 r.,
imieniny: Wery, Hieronima

Informacja dla rodziców - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Sportu UMB poinformował, że z dniem 1 września 2023 r. wchodzi w życie Uchwała Nr LXVIII/1379/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz .
Zgodnie z przyjętą uchwałą od dnia 1 września 2023r. zmianie ulega wysokość opłaty za każdą godzinę powyżej 5. pobytu dziecka w przedszkolu z 1,14 zł na 1,30 zł.