Sobota, 30 września 2023 r.,
imieniny: Wery, Hieronima

Dokumenty (pliki do pobrania)

Procedura pobytu w przedszkolu

2020-05-14

Procedura pobytu w przedszkolu

Oświadczenia rodziców

2020-05-14

Oświadczenia rodziców

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

2020-05-14

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

Tablice edukacyjne

2020-05-11

Tablice edukacyjne

Formularz zgłoszeniowy

2020-05-06

Formularz zgłoszeniowy

Raport z analizy ankiet skierowanych do rodziców

2020-04-24

Raport z analizy ankiet skierowanych do rodziców

Wycieczki zrealizowane od 2015 roku

2019-09-18

Wycieczki zrealizowane od 2015 roku

Strategia współpracy z rodzicami gr IV

2019-09-09

Strategia współpracy z rodzicami gr IV

Program wychowawczy Przedszkola Nr 39

2019-09-09

Program wychowawczy Przedszkola Nr 39 "Sto Pociech"

Program innowacyjny

2019-09-09

Program innowacyjny "Mój region - województwo kujawsko - pomorskie"

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

2019-09-09

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Ramowy rozkład dnia dzieci starsze

2019-09-09

Ramowy rozkład dnia dzieci starsze

Ramowy rozkład dnia dzieci młodsze

2019-09-09

Ramowy rozkład dnia dzieci młodsze

Plan pracy przedszkola rok szkolny 2019/2020

2019-09-09

Plan pracy przedszkola rok szkolny 2019/2020

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

2019-04-23

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

Statut P-la Nr 39

2017-11-21

Statut P-la Nr 39 "Sto Pociech"

Regulamin Przedszkola Nr 39

2017-10-19

Regulamin Przedszkola Nr 39 "Sto Pociech"

Koncepcja pracy przedszkola

2017-09-19

Koncepcja pracy przedszkola


[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]