BYDGOSKI GRANT EKOLOGICZNY- EDYCJA 2024

Opublikowano: 2024-04-09 17:47, Numer artykułu: 81369

Miło nam poinformować, iż nasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, który powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy i przyznawany jest od 2016 roku. Otrzymanie grantu wiąże się z pomocą finansową przy organizacji przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i działaniami proekologicznymi. Wszystkie działania ekologiczne i edukacyjne w ramach tegorocznego grantu skupiać się będą wokół tematu: „My się nie ociągamy, wodę deszczową zbieramy i ekologicznie ją wykorzystamy”. Celem inicjatywy jest uświadomienie potrzeby zagospodarowania wód deszczowych w mieście, ponieważ woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie. Mamy nadzieję, że efektem działań w ramach grantu, będą trwałe zmiany postaw środowiskowych, nie tylko wśród najmłodszej części społeczeństwa.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej przedszkola, na której pojawiać będą się informacje o działaniach i konkursach realizowanych w ramach grantu.