Oferta

Przedszkole "Sto Pociech" stara się zadowolić każdego malucha, oferując bezpłatne zajęcia dodatkowe, dzięki którym dzieci odkrywają swoje talenty i pasje.

 

  • J. angielski we wszystkich grupach wiekowych,
  • Religia - dzieci 5 i 6-letnie,

 

Język angielski w poszczególnych grupach wiekowych:

3-latki poniedziałek, środa 15 minut

4-latki poniedziałek, środa 15minut

5-latki poniedziałek, środa 30 minut

6-latki poniedziałek, środa 30 minut

 

Ponadto przedszkole zapewnia terapię logopedyczną oraz cykliczne spotkania z teatrzykiem, a także w grupie dzieci starszych zajęcia z religii.

 

Religia

5-latki wtorek, czwartek 

6-latki wtorek, czwartek 

 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest w godzinach od 5:30 do 17:00 przez cały rok z przerwą wakacyjną.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi 11,5 godziny.

 

Oddziały przedszkolne (całodzienne, z wyżywieniem):

  • I grupa    3-latki
  • II grupa   4-latki
  • III grupa  5-latki
  • IV grupa  6-latki

Praca prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy różnorodne metody i formy, które przyczyniają się do pogłębiania dziecięcej wiedzy i nowych doświadczeń.

 

Wszystkie metody pracy z dziećmi uwzględniają podstawową formę ich aktywności tj. zabawę.

 

Nauczyciele tworzą dzieciom przyjazne warunki wielokierunkowego rozwoju w aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

 

Aktywność przejawiają dzieci w poznawaniu otoczenia oraz sprawniejszej orientacji w nim, ocenianiu własnych możliwości, nawiązywaniu kontaktów społeczno-przyrodniczych.

Nauczyciele właściwie przygotowują dzieci do podjęcia nauki w kl. I szkoły podstawowej.

 

Nasze sale są bezpieczne i przytulne, wyposażone w zabawki, gry i różne pomoce dydaktyczne.

Możemy pochwalić się własnym, atestowanym placem zabaw, gdzie podczas dobrej pogody dzieci spędzając czas mogą rozładować nadmiar energii.