OTRZYMALIŚMY GRANT OŚWIATOWY!

Opublikowano: 2024-04-10 16:55, Numer artykułu: 81424

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkole uzyskało dofinansowanie w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych do przedsięwzięcia: Miejski konkurs plastyczny pod hasłem „Mój przyjaciel/przyjaciółka z niepełnosprawnością”.
Tegoroczna inicjatywa zaangażuje dzieci w działania edukacyjne, mające na celu szerzenie idei tolerancji, równości i szacunku oraz wzmacniające postawę obywatelską przedszkolaków i ich odwagę w występowaniu przeciwko aktom nietolerancji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej przedszkola, na której pojawiać będą się informacje o działaniach realizowanych w ramach grantu.