Sprawne rączki mam zrobię to sam - INNOWACJA

Opublikowano: 2024-02-07 14:24, Numer artykułu: 78560

 

 

 

Innowacja ma na celu rozwijanie sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym, w oparciu o autorski program „Terapia Ręki  dla grup przedszkolnych oraz dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

 

Cel główny:

 • Usprawnianie ruchów w zakresie dużej i małej motoryki.
 • Poprawa umiejętności właściwego chwytu.
 • Rozwijanie zdolności manipulacyjnych.
 • Rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk.
 • Wydłużenie zdolności koncentracji uwagi.
 • Prowokowanie do przekraczania linii środkowej ciała.
 • Stymulacja dotykowa dłoni.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie wiary we własne siły.
 • Rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową.
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka.
 • Zapobieganie wadom postawy.