Zdrowe Kuchcikowo - INNOWACJA

 

Prowadzący: Małgorzata Turzyńska

 

 

"ZDROWE KUCHCIKOWO”

Program edukacji kulinarnej dla przedszkolaków 5-letnich

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, którego organizm intensywnie się rozwija. Jakość jedzenia i jego rodzaj oraz prawidłowe nawyki żywieniowe są podstawą w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym m.in. otyłości u dzieci. Przyzwyczajenia żywieniowe ulegają obecnie szybkim zmianom i są to, niekiedy  zmiany w złym kierunku. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych u przedszkolaków. Nie jest to zadanie łatwe, ale mam nadzieję, że możliwe poprzez systematyczną realizację programu edukacji kulinarnej „Zdrowe Kuchcikowo” w grupie dzieci 5-letnich. Program ten wzbogaca ofertę edukacyjną przedszkola. Łączy treści edukacyjne z różnych obszarów podstawy programowej i uwzględnia treści wykraczające poza podstawę programową. Program promuje aktywne metody nauczania i wychowania. Wprowadza korzystne zmiany w procesie budowania jakości pracy przedszkola, a także angażuje i integruje społeczność przedszkola. „Zdrowe Kuchcikowo” to dla przedszkolaków zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

 

Cele programu:

1. Stwarzanie dziecku możliwości do działania kulinarnego.

2. Wdrażanie podstaw racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków.

3. Czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków.

4. Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, węchu i dotyku.

5. Kształcenie wyobraźni twórczej, pomysłowości, płynności ruchów.

6. Rozwijanie poczucia kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna.

7. Zapoznanie z różnymi naczyniami i przyborami kuchennymi.

9. Rozwijanie samodzielności i umiejętności samoobsługowych.

10. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

11. Podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom warunkującym bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (właściwe zachowanie się  przy stole podczas jedzenia posiłków i ich wykonywaniu).

12. Integrowanie grupy przy wspólnym wykonywaniu posiłków.

13. Zachęcanie do próbowania, spożywania dań, które wcześniej wywoływały awersję, niechęć.

14. Usprawnianie funkcji poznawczych.

 

Opis programu

Program będzie realizowany od października 2023 roku do czerwca 2024 roku w grupie 5-latków. Zajęcia odbywać się będą z  grupą 2 razy w miesiącu.

W zajęciach kulinarnych uczestniczyć będą dzieci pod kierunkiem nauczyciela wychowawcy. Podczas spotkań przedszkolaki wykonywać będą różnorodne dania pod nadzorem i z pomocą nauczyciela. W  realizacji programu pomocne będzie korzystanie z środka dydaktycznego „Książka kucharska dla dzieci”, której autorką jest Joanna Krzyżanek. Zawiera ona krótkie, wprowadzające w temat zajęć opowiadania oraz przepisy kulinarne. Należy również pamiętać o przygotowaniu niezbędnych dostosowanych do wieku dzieci narzędzi i sprzętów kuchennych. Do najważniejszych należą: mikser, różnego rodzaju naczynia, plastikowe noże, plastikowa tarka lub tarka na korbkę.

Mam nadzieję, że „Zdrowe Kuchcikowo” będzie postrzegane  przez  przedszkolaków jako dobra zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwe nawyki żywieniowe.

Niniejsze program został opracowany w korelacji z Rocznym Planem Pracy Przedszkola nr 39 „Sto Pociech” na rok szkolny 2023/24 i programem wychowawczym Przedszkola nr 39 „Sto Pociech” w Bydgoszczy

 

Działania kulinarne:

1. Sałatki,

2. Surówki,

3. Soki i kompoty,

4. Kolorowe kanapki,

5. Desery,

6. Słodkie wypieki – ciasta, ciasteczka, pierniki,

7. Kulinarne fantazje.