Kodowanie super sprawa, to nauka i zabawa - INNOWACJA

 

Prowadzący: Anna Domachowska

 

Innowacja oparta jest o program „Uczymy dzieci programować” oraz „Kodowanie na dywanie”.

 

Głównym celem wprowadzonego projektu jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

 

Chcemy pokazać, że dziecko nie tylko musi być biernym odbiorcą przekazywanych mu w cyfrowym świecie  treści, ale też i ich aktywnym twórcą. Zajęcia z kodowania służyć mają takim poszukiwaniom, które dostarczą dzieciom  satysfakcji z samodzielnych odkryć, pokażą im nowe horyzonty i różnorodne ścieżki myślenia.

 

Innowacyjny projekt pedagogiczny „Kodowanie super sprawa, to nauka i zabawa” będzie zintegrowany w zakresie celów, metod oraz form z podstawą programową w przedszkolu, a wszystkie działania w tym zakresie będą przyjazne i zabawne edukacyjnie oraz zawsze zakończone sukcesem.

        

Podczas zajęć będziemy uczyć dzieci logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych oraz robotów.

W ramach projektu „Kodować każdy może” będziemy dążyć do wszechstronnego rozwoju dziecka, poprzez zabawę i stawiane im zadana do wykonania.